“พินิจ”นำทีมบ.ย.ส. รุ่นที่ 26จัดกิจกรรมช่วยมูลนิธิเด็กโสสะ สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65 ที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จ.สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมและแพทย์อาสาร่วมใจ สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กไทย เพื่อความอบอุ่นที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นำโดย น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา นายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม น.ส.ฉันทนา เจริญศักดิ์ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานรุ่น บ.ย.ส. 26 ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ โดยทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มีคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา พลตำรวจโท ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ รับมอบเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อการป้องกันโรค พร้อมทั้งในการต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส. รุ่นที่ 26) ในกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s