ผู้ว่าฯสุราษฎร์ยกหน่วยทำบัตรปชช.ให้ “ผู้ป่วยติดเตียง-พิการ”ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำหน่วยทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ (Mobile unit) บริการทำบัตรประชาชนให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ 3 ราย ประกอบด้วย นายสมบัติ ถาวรพร ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 3 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี , นายจอง มากนี ผู้พิการ อยู่บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 3 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และ นายรื่น คงคาช่วย ผู้ป่วยติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 82 หมุ่ 2 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ได้จากข้อมูลสำรวจ TPMAP ตามแผนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในมิติการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ และสามารถรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกมาตรการตามสิทธิของตน โดยมี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมลงพื้นที่ในการให้บริการและให้กำลังใจ

นายวิชวุทย์ กล่าวว่า การทำบัตรประชาชนให้กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้กลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐ และสอดรับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดรับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์อยู่เดิมและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด และใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานสำคัญในการลงทะเบียน รวมถึงเพื่อได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในอนาคต จึงสั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน หรือบัตรสูญหาย โดยเฉพาะกลุ่มที่ตรวจสอบพบข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือมีญาติรับรองให้เร่งออกบัตรส่งมอบทันที

ด้านครอบครัว นายสมบัติ ถาวรพร ผู้ป่วยติดเตียง กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ถึงบ้านในความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้รับสิทธิ์และสวัสดิการที่ควรจะได้รับ โดยผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องลำบากเดินทางไปทำถึงที่ว่าการอำเภอ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s