ปธ.สภาฯชวนนั่งเรือเป็นพาหนะเดินทางประหยัดพลังงาน-รักษ์สิ่งแวดล้อม

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการ “ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก” ณ ท่าเรือเกียกกาย (วัดแก้วฟ้าจุฬามณี) โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมผู้ร่วมกิจกรรม พระครูสุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาส วัดแก้วฟ้าจุฬามณี นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส. นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนประธานชุมชนทอผ้าและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมงาน

ทั้งนี้ ภายในงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมออกบูธรณรงค์การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ภายใต้ธีม “ร่วมใจลดฝุ่น PM 2.5 แก้ได้จากทุกคน” พร้อมแจกชุดความรู้การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 อาทิ ระวังฝุ่น PM 2.5 แต่ละภาควิกฤตไม่พร้อมกัน , ช่วงอากาศปิดจะเกิดการสะสมฝุ่น PM 2.5 สูง , ช่วงอากาศปิดพื้นที่แอ่งกระทะพบปัญหาฝุ่น PM 2.5 มากกว่าปกติ , ช่วงอากาศปิดห้ามเผาทุกกรณี , ช่วยกันเฝ้าระวังเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นประจำและใส่หน้ากากให้เหมาะสม , ร่วมใจลดฝุ่น PM 2.5 และช่วงฝุ่นแพร่กระจายให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น

นายชวน ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายผลักดันให้รัฐสภาเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนว่า โครงการ “ชวนลงเรือ เพื่อชีวิตผาสุก” ดังกล่าวเป็นช่องทางเลือกให้ข้าราชการสภาหันมาใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เป็นการประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำให้รัฐสภาเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือจากข้าราชการรัฐสภาที่มีกว่า 3,000 คน เช่น เวลาเลิกงาน ให้ปิดแอร์ด้วยตัวเอง หรือเปิดแอร์ก็อย่าเร็วเกินไป และปิดก็อย่าปิดช้าเกินไป มันสามารถช่วยประหยัดเงินได้เป็นล้านบาทต่อเดือน เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาจต้องเข้มงวดในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงจัง ช่วง 3-4 ปีกว่าที่ผ่านมานี้ คะแนนรัฐสภาก็เพิ่มขึ้นมาจาก 70 กว่าเป็น 99.46 คะแนนจากการประเมินของ ปปช. นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งการทำงานเอาจริงเอาจัง

นายชวน กล่าวถึงปัญหามลพิษฝุ่นละอองและฝุ่น PM 2.5 บริเวณสภาฯว่า ในช่วงระหว่างการก่อสร้างรัฐสภานั้นจะมีมลพิษและฝุ่นละอองเยอะ แต่ตอนนี้การก่อสร้างในระบบมันก็จบไปแล้ว ตอนนี้มันเป็นเรื่องอื่นปลีกย่อย เรื่องต้นไม้ เรื่องอะไรเหล่านี้ เรื่องฝุ่นละอองที่มีก็เป็นไปตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามรัฐสภาได้ประสานกับ สสส.ในการนำองค์ความรู้ และชุดข้อมูลในประเด็นการรณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 มาปรับใช้ในการสื่อสารให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบและปรับใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อช่วยกันลดฝุ่นได้โดยไม่ต้องรอนโยบาย ด้วยการงดใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s