“บิ๊กป้อม”มาเองนั่งหัวโต๊ะประชุมก.ตร.เคาะตำแหน่งสำคัญบิ๊กตำรวจ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.เวลา 15.00 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2565  วาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ รองผบ.ตร.- ผบก.วาระประจำปี 2565 โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง

สำหรับ การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผบ.ตร.-ผบก. วาระประจำปี 2565 มีการแต่งตั้งโยกทั้งสิ้น 254 ตำแหน่ง ดังนี้ ระดับรอง ผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผบ.ตร.,พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. และพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ระดับ ผู้ช่วยผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง โยกสลับ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.รร.นรต. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบช.กมค. พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ ผบช.สพฐ.ตร. ขณะเดียวกันมีการโยกสลับ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจตช.เป็น ผู้ช่วยผบ.ตร.

สำหรั ระดับ ผบช. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.ภ.2 โยกเป็น ผบช.น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. เป็น ผบช.ภ.2  พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ส.โยกเป็น ผบช.ภ.8 พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประสานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงศ์ ผบช.สยศ.ตร. โยกเป็น ผบช.สกบ. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร. โยกเป็น ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.สตม. เลื่อนเป็น ผบช.สกพ. พล.ต.ต.เสนิตย์ สำราญสำรวจกิจ ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ.เลื่อนเป็น ผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผบช.ก. เลื่อนขึ้น ผบช.สอท.  พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 เลื่อนเป็น ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น. เลื่อนเป็น ผบช.กมค.

ขณะที่ ตำแหน่งสำคัญ อาทิ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3  พล.ต.ท.ยรรยงค์ เวชโอสถ ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.9 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.อยู่ที่เดิม

ระดับ ผบก.- รอง ผบช. ที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.สส.จชต. โยกเป็น ผบก.ภ.จว.ยะลา พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผบก.ภ.จว.ยะลา เลื่อนเป็น รอง ผบช.สพฐ.ตร. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น.เลื่อนเป็น รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธี ผบก.สส.บช.ภ.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s