รัฐบาลเอาจริง สิบเดือนจับกุม 2.4 หมื่นคดีผิดกฎหมายสรรพสามิต เหล้าเยอะสุด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายภาษี กรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และได้ออกมาตรการจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 64 – 25 สิงหาคม 65 พบว่า มีการกระทำผิด จำนวน 24,778 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 450.27 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 13,468 คดี ค่าปรับ 117.35 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 8,428 คดี ค่าปรับ 228.07 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 363 คดี ค่าปรับ 3.57 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 791 คดี ค่าปรับ 28.16 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 9.76 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,023 คดี ค่าปรับ จำนวน 24.97 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 602 คดี ค่าปรับ 38.39 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 200,635.649 ลิตร ยาสูบ จำนวน 3,286,057 ซอง ไพ่ จำนวน 21,357 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 967,789.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 289,647 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,323 คัน

“หน่วยงานรัฐบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการหนีภาษี มุ่งสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต หากประชาชนทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้ง Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ http://www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ” นางสาวรัชดา กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s