ปภ.รายงานอิทธิพล “หมาอ๊อน” 11 จังหวัดยังท่วม 19,630 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานว่าระหว่างวันที่ 24 – 28 ส.ค.มีพื้นที่รับผลกระทบจากจากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อน (MAON) รวม 21 จังหวัด 47 อำเภอ 162 ตำบล 621 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19,630 ครัวเรือน และวาตภัยรวม 12 จังหวัด 22 อำเภอ 40 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 91 ครัวเรือน ภาพรวมสถานการณ์วาตภัยยุติแล้วในทุกจังหวัด ขณะที่เหตุอุทกภัยในบางพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้น บางจุดระดับน้ำยังทรงตัว ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำและดูแลผู้ประสบภัยแล้ว

ทั้งนี้ มีหลายพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 150 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมากในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล รวมถึงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1500 – 1800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง ระหว่างวันที่ 24 – 30 ส.ค. ซึ่งในระหว่างวันที่ 24 -28 ส.ค. มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่อนสอน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา เลย จันทบุรี สระแก้ว นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี กระบี่ และภูเก็ต รวม 47 อำเภอ 162 ตำบล 621 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 19,630 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เชียงราย) )

ขณะที่ ปัจจุบันยังยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครนายก พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง รวม 23 อำเภอ 106 ตำบล 405 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. ลำปาง เกิดฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอแม่พริก รวม 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
 2. เพชรบูรณ์ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
 3. อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี รวม 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 72 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัว
 4. อุดรธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
 5. บุรีรัมย์ เกิดฝนตกหนักน้ำท่ามขังในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 103 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับลดลง
 6. ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพล รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
 7. มหาสารคาม เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอเชียงยืน รวม 10 ตำบล 24 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
 8. นครราชสีมา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชุมพวง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
 9. นครนายก เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา และอำเภอปากพลี รวม 10 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 493ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง
 10. พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และท่าเรือ รวม 76 ตำบล 342 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10,339 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
 11. อ่างทอง มีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 87 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดวาตภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ตราด ปราจีนบุรี และ อ่างทอง รวม 22 อำเภอ 40 ตำบล 72 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 91 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งสถานการณ์ยุติแล้วในทุกจังหวัด

สำหรับ การแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนหมาอ๊อน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s