ปชป.ดีดลูกคิดเชื่อ “บิ๊กป้อม”ไม่ยุบสภาช่วงนี้

เมื่อวันที่28 ส.ค. 2565 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภาในขณะนี้ว่า การยุบสภาเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจะตัดสินใจ ขณะนี้อำนาจการยุบสภาอยู่ในมือของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการนายกฯ ว่าจะตัดสินใจใช้อำนาจยุบสภาหรือไม่

อย่างไรก็ดีการยุบสภาโดยทั่วไป มักเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการคือ 1. สภากับรัฐบาลมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง 2. กฎหมายสำคัญไม่ผ่านสภา หรือนายกรัฐมนตรี ถูกลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และ3. มีปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาล จนไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปได้

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า สภากับรัฐบาลไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน ขณะที่กฎหมายสำคัญคืองบประมาณก็ผ่านสภาแล้ว นายกรัฐมนตรีก็ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และไม่มีปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาล

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็คงต้องการทำหน้าที่ให้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคให้ดีที่สุด พร้อมทั้งใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่สภาจะครบวาระในเดือน มี.ค. ปีหน้า เพื่อแต่งตั้งโยกย้าย กระชับอำนาจให้เรียบร้อย รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างผลงาน เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ แล้ว จึงเชื่อว่า การยุบสภายังไม่น่าเกิดขึ้นในขณะนี้

ทั้งนี้เชื่อว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินไปจนครบวาระ หรืออาจยุบสภาก่อนสภาจะครบวาระ เพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำงานให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s