สันกำแพงมอบ “บ้านปันรัก”ให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ร่วมกันมอบ “บ้านปันรัก” หลังที่ 7 และ 8 ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายภิญโญ กล่าวว่า โครงการ “บ้านปันรัก” อำเภอสันกำแพงเกิดจากการนำข้อมูล TPMAP ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจ เป็นข้อมูลที่รวบรวมความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน อำเภอสันกำแพงจึงได้นำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า ได้มีการหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้ปรึกษาขอความเมตตาท่านเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง ร่วมดำเนินการตามหลัก บวร จัดตั้งกองผ้าป่าขึ้นมา และนำเงินผ้าป่าที่ได้มาดำเนินการ โดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านของผู้ยากไร้เป้าหมาย นำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมดำเนินการสร้าง/ซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรง โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ เฟสแรก จำนวน 9 หลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มีสภาพความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้มีการมอบบ้านปันรักไปแล้วรอบแรกจำนวน 6 หลัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ครั้งนี้มอบเพิ่มอีก 2 หลัง และกำลังดำเนินการอีกหนึ่งหลัง ทุกหลังที่สร้างขึ้นมาใหม่หรือซ่อมแซม ได้กำหนดให้มีการทาตัวบ้านเป็นสีฟ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ซึ่งในการส่งมอบบ้านได้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระพันปี สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ชุดเครื่องนอน พัดลมและถุงปันสุขของอำเภอสันกำแพงร่วมด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s