องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายพระราชมงคลวชิรารักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าภูมิพิทักษ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรารักษ์ (พระหนูเพชร ปัญญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดป่าภูมิพิทักษ์โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และศิษย์ยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดป่าภูมิพิทักษ์ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ สังกัดธรรมยุติกนิกาย วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ 2565 ให้พระราชมงคลวชิรารักษ์ ฉายาเดิม พระหนูเพชร ปัญญาวุโธ (ไพบูลย์) เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชมงคลวชิรารักษ์ พิทักษ์ธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี โดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป ประกอบด้วย พระครูปลัด 1 รูป  พระครูสังฆรักษ์ 1 รูป  พระครูสมุห์ 1 รูป และ พระครูใบฎีกา 1 รูป

พระราชมงคลวชิรารักษ์ ฉายาเดิม พระหนูเพชร ปัญญาวุโธ (ไพบูลย์) เจ้าอาวาสวัดป่าภูมิพิทักษ์ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2472  อายุ 93 ปี พรรษา 72 บิดาชื่อ นายบุญ ไพบูลย์ มารดาชื่อ นางเคน ไพบูลย์ อุปสมบทวันที่ 30 มกราคม 2493 ณ วัดศรีชมพู ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นศิษย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แม่ทัพธรรมแห่งภาคอีสาน ศิษย์เอกของหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

หลังจากอุปสมบทแล้ว พรรษาที่ 1-3 ได้จำพรรษาที่วัดศรีชมพู ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร กับพระอาจารย์ลี ฐิตธัมโม พรรษาที่ 4-6 จำพรรษาที่วัดตาดฟ้า จังหวัดขอนแก่น กับท่านเจ้าคุณอริยคุณาธาร (พะอาจารย์มหาเส็ง ปุสโส)หลังจากนั้นได้เดินธุดงค์แสวงธรรมตามครูบาอาจารย์ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมในภาคอีสาน ภาคตะวันออกหลายจังหวัด และได้กลับมาจำพรรษา ณ วัดป่าภูมิพิทักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s