โพล์ชี้คนไทยเครียดติดอันดับท็อป 3 ของอาเซียน

ผลสำรวจความคิดเห็นโดย Gallup บริษัทด้านการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาระดับโลกพบว่า คนไทยเครียดติดอันดับ 1 ใน 3  ของประเทศอาเซียน ชาวฟิลิปปินส์เครียดที่สุด และชาวกัมพูชาเศร้าที่สุดในภูมิภาค

Gallup สำรวจสภาพอารมณ์ของผู้คนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี 2021 ถึงต้นปี 2022 ด้วยการตอบคำถาม “ใช่” “ไม่ใช่” และ “ไม่ทราบหรือไม่ระบุ” ในผู้ตอบแบบสอบถามอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ รวมทั้งระดับความเครียด ความโกรธ และความเศร้า ก่อนทำการสำรวจ

Gallup พบว่า 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวฟิลิปปินส์เผยว่า พวกเขามีความเครียด ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามด้วยชาวไทยที่ 44% และชาวกัมพูชาที่ 40%

ในส่วนของความโกรธ ชาวลาวครองแชมป์ โดย 29% ระบุว่า รู้สึกโกรธก่อนทำการสำรวจ ชาวฟิลิปินส์รั้งอันดับ 2 ที่ 27% ตามด้วยชาวอินโดนีเซีย กัมพูชา ไทย และเมียนมาในอันดับเดียวกันที่ 20%

นอกจากนี้ การสำรวจของ Gallup ยังพบว่า ชาวกัมพูชามีความเศร้ามากที่สุดในอาเซียน โดย 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามนะบุว่าพวกเขาเคยมีความเศร้า ส่วนชาวฟิลิปปินส์รั้งอันดับ 2 ที่ 35% เวียดนามอันดับ 3 ที่ 27%

ส่วนชาวสิงคโปร์มีความโกรธและเศร้าน้อยที่สุดในภูมิภาค

ขณะที่ฟิลิปปินส์แม้ว่าจะติดท็อป 3 ในแง่ของอารมณ์ลบเกี่ยวกับความตึงเครียด ความโกรธ และความเศร้า แต่กลับติดอันดับหัวตารางในประเภท “เรียนรู้สิ่งใหม่” และ “ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ”

เมื่อถูกถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือทำอะไรที่น่าตื่นเต้นก่อนวันที่สำรวจบ้างหรือไม่ 78% ของชาวฟิลิปปินส์ตอบว่า “ใช่” ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียน ส่วนประเทศไทยรั้งอันดับ 2 ที่ 71% ตามด้วยมาเลเซียที่ 56%

ในส่วนของ “ความเคารพ” 95% ของชาวฟิลิปปินส์เห็นด้วยว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ชาวอินโดนีเซีย 93% ตามด้วยชาวเวียดนามที่ 92%

ทั้งนี้ Gallup นำผลลัพธ์ของประเทศต่างๆ มาสร้างดัชนีผระสบการณ์แง่บวก (PEI) และดัชนีประสบการณ์แง่ลบ (NEI)

คะแนน PEI เกี่ยวข้องกับ “มุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นอยู่ อิสรเสรีส่วนบุคคล และการปรากฏตัวในโซเชียลเน็ตเวิร์ก” ส่วน NEI เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ความสามารถในการจับจ่ายอาหาร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s